BOKFÖRINGSBYRÅ FIXUS HJÄLPER VID GRUNDANDE AV FÖRETAG

Bokföringsbyrå Fixus erbjuder mångsidiga tjänster för nya företagare. I början av företagsverksamheten bör man beakta många saker, t.ex. anmälning till handelsregistret, skatter och försäkringar mm. Detta kan verka invecklat. Av oss får du hjälp med att grunda ett företag. Bokföringsbyrå Fixus sakkunniga personal hjälper och konsulterar dig i att välja rätt bolagsform. Vi sköter också om anmälningar till handelsregistret och skattemyndigheter. Startandet av företagsverksamheten kan också innebära ansökningar om diverse tillstånd. Vi ger också råd i skattefrågor och vid behov administrerar vi företagets skattekonto. Av oss får du också hjälp med anställningsfrågor och vi kan erbjuda sakkunniga juridiska tjänster via vårt nätverk.

Läs mera om våra tjänster

Ta kontakt för mera information om grundande av företag!