ELEKTRONISK EKONOMIFÖRVALTNING TILL STÖD FÖR DITT FÖRETAG

Elektronisk ekonomiförvaltning är pålitlig och snabb. Bokföringsbyrå Fixus sköter ditt företags ekonomiförvaltning kunnigt och effektivt.  Elektronisk ekonomiförvaltning omfattar såväl företagets löpande bokföring som lönehantering. Förutom bokföring erbjuder vi omfattande tjänster inom ekonomiförvaltning, t.ex. revisionstjänster, skatterådgivning, juridiska tjänster, samt finansieringsplanering. Vår sakkunniga personal ger också råd i frågor beträffande grundande av företag.

Elektronisk bokföring möjliggör aktuella rapporter och vi känner alltid till ditt företags ekonomiska situation.

Vi hjälper till med att grunda företag

Ta kontakt och be om offert för sakkunnig skötsel av ditt företags ekonomiförvalting!