FAKTURERINGS OCH LÖNEADMINISTRATIONSTJÄNSTER SAMT ANDRA BOKFÖRINGSTJÄNSTER 

Bokföringsbyrå Fixus erbjuder allt som du behöver i ditt företags ekonomiförvaltning. Vårt tjänsteutbud är omfattande: Vi kan sköta om ditt företags fakturering, löneadministration, och andra bokföringstjänster. Förutom bokföring och bokslut hör även kostnadskalkyler, grundande av företag och konsultering, skatterådgivning, finansieringsplanering, och projektuppföljning till våra tjänster.

Bokföringstjänster

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Löneräkning
 • Fakturering
 • Reskontra
 • Indrivning
 • Nätfakturor
 • Elektronisk arkivering
   

Rapportering

 • Rapporter
 • Resultatplanering och uppföljning
 • Mervärdesskatt
 • Kostnadsuppföljning
 • Månadsrapporter
 • Myndighetsrapporter
 • Budjetering
 • Analyser

Revisionstjänster

 • Aktiebolag, personbolag och andelslag
 • Bostads-  och fastighetsaktiebolag
 • Föreningar
 • Stiftelser

Företagsverksamhet

 • Grundade av företag
 • Ändring av bolagsform
 • Finansieringsplaner
 • Investeringar
 • Företagskonsultering

Skatteärenden och juridiska tjänster

 • Skatte och bolagsrätt
 • Skattedeklarering
 • Startande av företagsverksamhet
 • Ändring av bolagsform
 • Handelsregister ärenden
 • Tillstånd
 • Skattetjänster
 • Juridiska tjänster
   

Kontakta oss om ni söker en sakkunnig och mångsidig bokföringsbyrå som sköter ert företags fakturering, bokföring och annan ekonomiförvaltning på ett övergripande sätt.