FAKTURERINGS OCH LÖNEADMINISTRATIONSTJÄNSTER SAMT ANDRA BOKFÖRINGSTJÄNSTER I VANDA

Bokföringsbyrå Fixus erbjuder allt som du behöver i ditt företags ekonomiförvaltning. Vårt tjänsteutbud är omfattande: Vi kan sköta om ditt företags fakturering, löneadministration, och andra bokföringstjänster. Förutom bokföring och bokslut hör även kostnadskalkyler, grundande av företag och konsultering, skatterådgivning, finansieringsplanering, och projektuppföljning till våra tjänster.

Bokföringstjänster

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Löneräkning
 • Fakturering
 • Reskontra
 • Indrivning
 • Nätfakturor
 • Elektronisk arkivering
   

Rapportering

 • Rapporter
 • Resultatplanering och uppföljning
 • Mervärdesskatt
 • Kostnadsuppföljning
 • Månadsrapporter
 • Myndighetsrapporter
 • Budjetering
 • Analyser

Revisionstjänster

 • Aktiebolag, personbolag och andelslag
 • Bostads-  och fastighetsaktiebolag
 • Föreningar
 • Stiftelser

Företagsverksamhet

 • Grundade av företag
 • Ändring av bolagsform
 • Finansieringsplaner
 • Investeringar
 • Företagskonsultering

Skatteärenden och juridiska tjänster

 • Skatte och bolagsrätt
 • Skattedeklarering
 • Startande av företagsverksamhet
 • Ändring av bolagsform
 • Handelsregister ärenden
 • Tillstånd
 • Skattetjänster
 • Juridiska tjänster
   

Kontakta oss om ni söker en sakkunnig och mångsidig bokföringsbyrå som sköter ert företags fakturering, bokföring och annan ekonomiförvaltning på ett övergripande sätt. 

Vi finns också på Osuma

Samarbetspartner